5Żywiołów > Blog

Łowcy memów – konkurs z okazji Dnia Wiedźmina

Łowcy memów – konkurs z okazji Dnia Wiedźmina

Zanurz się w magicznym świecie Wiedźmina i przejdź szkolenie prawdziwego łowcy potworów!

16 grudnia z okazji 35-lecia premiery opowiadania “Wiedźmin” na łamach “Fantastyki”, oraz zbliżającej się premiery drugiego sezonu serialu Wiedźmin, wspólnie z Netflix i Nowa Fantastyka zachęcamy was do obchodów Dnia Wiedźmina! Z tej okazji przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym możecie wygrać niesamowite nagrody:

Za miejsce pierwsze bilet na larpa Witcher School oraz unikatowe, wiedźmińskie wydanie magazynu Nowa Fantastyka stworzonego we współpracy z Netflixem. Wydanie to ma nakład zaledwie 400 egzemplarzy i nie będzie dostępne w normalnej dystrybucji. Za miejsca drugie i trzecie zwycięzcy otrzymają wspomniany wcześniej unikatowy magazyn.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie wiedźmińskiego mema na podstawie wybranego z udostępnionych przez nas zdjęć wykonanych podczas larpa Witcher School. Każdy z was może przygotować maksymalnie 3 prace konkursowe. Niech poniosą was wodze fantazji! Pamiętajcie jednak, żeby w waszych memach nie pojawiły się treści wulgarne. Prace konkursowe możecie umieszczać w komentarzach pod tym postem do 22 grudnia 23:59.
Zachęcamy Was do udziału w konkursie i wspólnego świętowania – bądźcie z nami!

 Regulamin konkursu z okazji Dnia Wiedźmina „Łowcy memów“

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma5 Żywiołów Dominik Wawrzyniak www.5zywiolow.com/shop – Twoi dostawcy niezapomnianej przygody.
 2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu konkursowego na fanpage’u The Witcher School do 22 grudnia 23:59. 
 3. Prace Konkursowe w postaci memów należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym. 
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna,
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • a) zapoznanie z regulaminem konkursu
  • b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

§ 3
Zasady konkursu i nagrody

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej i opublikowanie jej w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Witcher School
 2. Tematem pracy konkursowej jest stworzenie “mema” wiedźmińskiego czyli humorystycznego obrazka o tematyce wiedźmińskiej na podstawie dostarczonych przez organizatora zdjęć z larpa Witcher School poprzez dodanie do niego wymyślonego przez uczestnika tekstu lub obrazka. 
 3. Nagrodami w Konkursie są:
  • a) 1 miejsce: bilet imienny na larp Witcher School oraz unikatowe, wiedźmińskie wydanie magazynu Nowa Fantastyka,
  • b) 2 miejsce: unikatowe, wiedźmińskie wydanie magazynu Nowa Fantastyka
  • c) 3 miejsce: unikatowe, wiedźmińskie wydanie magazynu Nowa Fantastyka.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na komentarz zawierający zwycięską pracę oraz w poście ogłaszającym wszystkich zwycięzców konkursu, 
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów. 
 8. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
 9. Zwycięskie prace konkursowe wyłoni jury w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu. 
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby prac konkursowych. 

§ 4
Dane Osobowe Uczestnika Konkursu

 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego oraz numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia przekazania nagrody).
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: 
  • a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych;
  • b)  udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora (z prawem sublicencji) w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.5zywiolow.com i powiązanych z nią innych stronach Organizatora, a także na portalach społecznościowych,  na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia prac konkursowych i realizacji Konkursu, jak również w celu promocji firmy i działalności Organizatora, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów każdą techniką, przesyłanie pracy innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową; 

§ 6
Postanowienia Końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Podziel się tym postem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *